Kontakt
Jak přispět?

Pokud chcete finančně přispět na provoz farnosti, aktivity nebo opravy kostela, je možné tak učinit přímo v kostele v hotovosti či na účet farnosti. Potvrzení o daru pro daňové účely je samozřejmostí.

číslo účtu farnosti: 180937019/0300


Pán Bůh zaplať! Římskokatolická farnost               u kostela sv. Petra Na Poříčí

Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou

P. Lukáš Lipenský, O.Cr.

administrátor farnosti

+420 607 582 314

l.lipensky@gmail.com


P. MUDr. Martin Moravec, O.Cr.

farní vikář

+420 605 276 347

martin.j.moravec@gmail.comKontaktujte nás

Biskupská 13, Praha 1 - Nové Město, 110 00

+420 222 329 532 nebo +420 607 582 314

farnostpetr@gmail.com