20. neděle v mezidobí

18.08.2024

"Mé tělo se skutečný pokrm a má krev je skutečný nápoj."

Mše sv. v 10:30 hod.

Celebruje P. Lukáš Lipenský, O.Cr.