Slavnost Těla a Krve Páně

02.06.2024

"To je mé tělo. To je má krev."

Mše sv. v 10:30 hod.

Celebruje P. Lukáš Lipenský, O.Cr.