10. neděle v mezidobí

09.06.2024

"Se satanem je konec."

Mše sv. v 10:30 hod.

Celebruje P. Lukáš Lipenský, O.Cr.